Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.
Uwaga! Trzeba pamiętać o potwierdzeniu (z datą) złożenia na kopii pisma. Zachowujemy ja dla siebie. Wniosek składa się wraz z złącznikami. 
Dłużnikiem w tym wypadku jest osoba, która stała się niewypłacalna i składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

Treść wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wymieniamy tutaj sprawy, które chcemy, aby zostały rozpatrzone przez sąd cywilny. W tym wypadku będzie to ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wymieniamy swoich wierzycieli oraz wysokość zobowiązań, czyli podajemy komu, za co i ile jesteśmy winni. Określamy także sumę wszystkich swoich długów.

Informujemy też sąd o tym, jakim majątkiem dysponujemy. Określamy, co posiadamy, gdzie znajduje się nasz majątek i jaka jest jego wartość (podajemy szacunkową wycenę).

Uzasadnienie wniosku o upadłość 

Opisujemy w nim dokładnie wszelkie okoliczności, które doprowadziły do tego, że staliśmy się niewypłacalni.
Uwaga! Z naszego opisu musi jasno wynikać, że w żaden sposób nie przyczyniliśmy się do powstania zadłużenia. Podajemy np. a jaki sposób doszło do utraty pracy, co się stało, że nie mogliśmy się zatrudnić w innej firmie itp. Trzeba też napisać, od jak dawna nie spłacamy swoich zobowiązań i dlaczego nie możemy spłacić zaciągniętych długów.  
Wniosek należy własnoręcznie podpisać (pod uzasadnieniem, w prawym dolnym rogu), bo bez naszego podpisu pismo nie będzie ważne. Wniosek do sądu można napisać na komputerze lub odręcznie. Pisząc odręcznie, trzeba zadbać, aby pismo było czytelne i bez żadnych skreśleń.

Załączniki do wniosku o upadłość 

Wymieniamy w tym miejscu wszystkie pisma i dokumenty, które składamy w sądzie wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
Uwaga! Należy pamiętać o sporządzeniu odpisów wniosku. 
Trzeba obliczyć, jak jest wartość naszego majątku. Spisujemy wszystkich swoich wierzycieli (podajemy ich dokładne dane, np. nazwę i siedzibę banku). Dołączamy też oświadczenie,
że wszystko, co napisaliśmy we wniosku, jest prawdą.

Opłaty w sądzie 

Za przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 200 zł. Razem z tym wnioskiem można złożyć drugi o zwolnienie z kosztów sądowych. Piszemy w nim, że w sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, nie jesteśmy w stanie pokryć tych kosztów.
Wniosek o ogłoszenie upadłości - wzór 

Komentarze

Popularne posty