Zmiany w OFE


Najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych 


Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r.


 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru tej składki, z czego od 1 lutego 2014 r. (do 31 stycznia 2014 r. 3,1% podstawy wymiaru składki było odprowadzane przez ZUS do OFE, 4,2% podstawy wymiaru składki było zapisywane przez ZUS na subkoncie):

  • 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez nas OFE,
  • 4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na subkoncie (zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach konta osoby ubezpieczonej ZUS prowadzi subkonto, na którym zapisuje część składki na ubezpieczenie emerytalne. Subkonto zostało wprowadzone od 1 maja 2011 r.).
Jeśli nasze składki nie będą przekazywane do OFE, to 7,3% będzie zapisywane na subkoncie.

Cała składka do ZUS


Jeśli chcemy, aby nasze składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, to nie musimy wtedyt składać żadnych oświadczeń.

Chcemy nadal odprowadzać składki do OFE


Jeżeli nadal chcemy, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, musimy dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument:

„Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”.

Oświadczenie udostępniane jest:

  • w placówkach ZUS oraz na pue.zus.pl i www.zus.pl/reformaOFE,
  • na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak można złożyć oświadczenie?

  • bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
    pocztą (np. do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS – wykaz adresów na www.zus.pl), 
  • w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl po zalogowaniu można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet, bez zalogowania można  je wypełnić i wydrukować, 
  • w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz placówek na www.zus.pl).

W każdym przypadku uzyskamy wsparcie konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej
(COT) .

Uwaga! Podjętą decyzję będzie można zmienić. Począwszy od 2016 r., co 4 lata otwierane będzie „okienko transferowe” od 1 kwietnia do 31 lipca. Jeżeli nasza składka jest odprowadzana do OFE lub ZUS zapisuje ją na subkoncie, będziemy mogli  w tym okresie złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS. 

Członkostwo w OFE


Czy członkostwo w OFE jest obowiązkowe?

Od 1 lutego 2014 r. zawarcie umowy z OFE nie jest obowiązkowe. 

Jak można nabyć członkostwo w OFE?

Możemy zawrzeć umowę z OFE nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Co się dzieje ze składkami, jeśli zawarta zostanie umowa z OFE?

Składka emerytalna w wysokości 2,92% jest odprowadzana do wybranego przez nas OFE, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy.

Co się dzieje ze składkami, jeśli nie zostanie zawarta umowa z OFE?

Wówczas składka nie jest odprowadzana do OFE, lecz będzie zapisywana na subkoncie w ZUS.

Co trzeba zrobić, jeśli nie zostanie zawarta umowa z OFE?

Musimy złożyć do ZUS pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych ze współmałżonkiem. Możemy też wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków zapisanych na subkoncie po Państwa śmierci (odpowiednie formularze dostępne będą we wszystkich placówkach i na stronach internetowych ZUS).

Jakie OFE działają na rynku?


Jest ich obecnie 13: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, Aviva OFE Aviva
BZ WBK, AXA OFE, Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, PKO BP Bankowy OFE, OFE
Pocztylion, OFE PZU „Złota Jesień”, OFE WARTA, Pekao OFE.

Co to jest „suwak bezpieczeństwa”?


Jest to mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez nas wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono, aby zabezpieczyć Państwa składki zgromadzone w OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Co się dzieje z bieżącymi składkami w tym okresie?

ZUS wstrzymuje przekazywanie bieżących składek do OFE i zapisuje je na subkoncie.

Kto będzie wypłacał emerytury w przyszłości?


Ponieważ wcześniej nie określono sposobu wypłaty emerytury dożywotniej ze środków zgromadzonych w OFE, ZUS będzie jedynym podmiotem wypłacającym emerytury z konta i subkonta (czyli z I i II filaru). Gwarantem wypłaty emerytury jest państwo polskie. Realizacja tego nowego zadania nie zwiększy kosztów działalności ZUS.

Od czego zależeć będzie wysokość emerytury?

Od środków zgromadzonych na koncie i subkoncie oraz kapitału początkowego, a także od wskaźnika waloryzacji.

Komentarze

Popularne posty