Urlop rodzicielski a praca

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik, który ma prawo do urlopu rodzicielskiego (podobnie jak przy dodatkowym urlopie macierzyńskim) - może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywanie pracy zarobkowej.

Uwaga! W takim przypadku wymiar czasu pracy nie może być wyższy niż połowa pełnego wymiaru.

Wniosek określający wymiar czasu pracy


Jeżeli pracownik chce łączyć  urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy zarobkowej, musi złożyć o swojego pracodawcy - w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pracy - wniosek określający wymiar czasu pracy, a jakim zamierza pracować.

Wniosek musi też wskazywać okres, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy na część etatu.

Uwaga! Pracownik ma bowiem prawo łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy zarobkowej przez cały okres trwania tego urlopu lub przez jego część.

Warto też wiedzieć, że wniosek pracownika o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy nie jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku pracownika – jeśli łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub charakter wykonywanej przez pracownika pracy.

Uwaga! O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracownika o łączenie urlopu rodzicielskiego wykonywaniem pracy  pracodawca jest zobowiązany poinformować go na piśmie.

Komentarze

Popularne posty