Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2012

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Potrącenia z emerytury

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Dokumenty potrzebne do emerytury

Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Odwołanie się od decyzji ZUS

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Ile przerw w pracy?

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Świadczenie wypadkowe

Składki ZUS dla nowych firm 2012

Umowa zlecenie jakie składki ZUS

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Wolne za godziny nadliczbowe

Prośba o urlop bezpłatny wzór

Jak napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego