Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę - przyczyna wypowiedzenia 

Pracodawca, który sporządza wypowiedzenie umowy o pracę musi podać przyczynę wypowiedzenia (dotyczy to tylko umów o pracę zawartych na czas nieokreślony), a także pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia w ciągu 7 dni.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę


Praktyka pokazuje, że pracodawcom największy problem stwarza wskazanie przyczyny wypowiedzenia.

Uwaga! Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna być:
 • konkretna,
 • prawdziwa,
 • uzasadniająca wypowiedzenie.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę będzie konkretna wówczas,  gdy pracodawca tak ją sformułuje w wypowiedzeniu, że obiektywnie jest jasne, co dokładnie zarzuca on pracownikowi.

Przykłady konkretnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

 • nieprofesjonalne i naruszające dobre imię firmy zachowanie wobec klienta w dniu 1 kwietnia 2014 r., które polegało na użyciu w stosunku do klienta wyzwisk i wulgaryzmów;
 • przesłanie konkurencji przy użyciu służbowej poczty e-mail tajnych danych firmy (plany działań. marketingowych na 2014 r.).

  Przykłady niekonkretnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę 

  • utrata zaufania;
  • niespełnienie oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem;
  • niewywiązywanie się z obowiązków. 

  Przyczyna wypowiedzenia  umowy o pracę będzie prawdziwa wówczas, gdy będzie odzwierciedleniem rzeczywistości.

  Uwaga! Pracodawca musi udowodnić (w razie sporu w sądzie), że przyczyna, którą podał w wypowiedzeniu ma pokrycie w faktach.

  Przyczyna, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę to taka, której "waga" obiektywnie usprawiedliwia konieczność rozwiązania umowy  z pracownikiem.

  Najbardziej bezpieczne jest podanie kliku przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli był więcej niż jeden powód zwolnienia, bo wykazanie przed sądem, że choćby jedna z tych przyczyn jest prawdziwa, spowoduje uznanie wypowiedzenia za zasadne.

  Natomiast w trakcie rozprawy w sądzie nie będą brane pod uwagę przyczyny niezawarte w wypowiedzeniu, tylko podane później (np. przed sądem).

   Komentarze

   Popularne posty