Praca weekendowa


Weekendowy system czasu pracy 


Ten system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Czas pracy w tym systemie może być maksymalnie przedłużony do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca.


Weekendowy system czasu pracy może zostać wprowadzony jedynie na pisemny wniosek pracownika. Ustala się go wówczas w umowie o pracę.

W praktyce pracowników w tym systemie czasu pracy zatrudnia się w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracujący na pełny etat pracownik weekendowy nie zawsze będzie mógł wypracować obowiązujący go wymiar czasu pracy ze względu na małą liczbę piątków, sobót, niedziel i świąt w danym okresie rozliczeniowym, w które może wykonywać pracę.

System skróconego tygodnia pracy 


W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia. Powoduje to możliwość wydłużenia czasu pracy w dni pracy maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Praca w tym systemie czasu pracy może się odbywać w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca.  System ten również wprowadza się na pisemny wniosek pracownika i ustala się go w umowie o pracę.

Komentarze

Popularne posty