Testament własnoręczny wzór

Jak napisać testament własnoręczny?

Testament koniecznie trzeba opatrzyć datą: dzień, miesiąc, rok. Jest to ważne m.in. dla ustalenia kolejności testamentów, jeśli sporządzimy ich więcej niż jeden.
Uwaga! Z punktu widzenia prawa ważny jest zawsze ostatni testament.
Dzięki dacie będzie można też ustalić, czy osoba spisująca testament była w pełni władz umysłowych (nie była np. w tym czasie ciężko chora i nieświadoma tego co robi).


Treść testamentu 

Tutaj należy:
  • podać swoje dane (imię, nazwisko, adres);
  • wymienić osoby, które ustanawiamy spadkobiercami do całości lub części spadku, bo jest to główny cel spisywania testamentu. Podajemy dane spadkobierców, choć nie jest to bezwzględnie konieczne (wystarczy np. napisać "Cały mój majątek zapisuję najstarszemu synowi” albo: „Chcę, aby dziedziczyły po mnie moje dzieci” – z takiego zapisu wynika, że podzielą się majątkiem po równo);
  • jeśli np. któryś ze spadkobierców został przez nas wcześniej obdarowany i chcemy go wyłączyć ze spadku, piszemy to w testamencie;
  • w testamencie można też zobowiązać spadkobiercę (spadkobierców) do określonego działania (tzw. polecenie), np. do przekazania jakieś rzeczy określonej osobie, Spadkobierca dziedziczy wtedy po nas cały wymieniony majątek, ale wymieniony przez nas przedmiot musi przekazać wskazanej w testamencie osobie.

Podpis pod testamentem

Testament należy własnoręcznie podpisać (pełnym imieniem i nazwiskiem), bo bez naszego podpisu dokument będzie nieważny. Podpis powinien znajdować się bezpośrednio pod treścią testamentu, kończąc ją. 

Uwagi pod podpisem spadkodawcy 

Podpis testatora (spisujący testament) powinien być umieszczony na samym końcu, ale jeśli chcemy coś jeszcze dopisać pod podpisem, trzeba to opatrzyć data i znów podpisać. Dodatkowe dyspozycje dopisane pod podpisem uważa się bowiem za nowy testament, tak więc będzie on ważny tylko wtedy, gdy ponownie podpiszemy go swoim imieniem i nazwiskiem.
Uwaga! Jeśli nie zostawimy testamentu, to wtedy nasz rodzina będzie dziedziczyła zgodnie z ustawą: najpierw małżonek i dzieci (w równych częściach, ale małżonek nie mniej niż 1/4 spadku). Gdy nie ma dzieci ani wnuków - majątek dziedziczą małżonek, rodzice rodzeństwo zmarłego. Małżonek nie może otrzymać mniej niż połowę spadku. Drugą połowę dzielą między siebie rodzice i rodzeństwo spadkobiercy. Gdy zmarły nie miał bliskich - jego majątek przejmowany jest przez gminę, w której mieszkał.  
Wzór testamentu 

Komentarze

Popularne posty