Przejdź do głównej zawartości

Oszczędzanie na emeryturę

Jak oszczędzać na emeryturę? 

Niestety świadczenia emerytalne z I i II filaru mogą być niewielkie, dlatego to Ty sam powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w późniejszych latach.


Uwaga! Im wcześniej zaczniesz regularnie odkładać środki na przyszła emeryturę, tym mniej wysiłku będzie Cie to kosztować. Nawet niewielkie kwoty, które będą gromadzone systematycznie mogą zapewnić Ci wystarczające zabezpieczenie na czas, gdy przestaniesz pracować.

W jaki sposób oszczędzać na emeryturę? 

Zainteresuj się produktami finansowymi, które pomogą Ci pomnożyć gromadzony kapitał. Wśród nich można wymienić przede wszystkim te dedykowane oszczędzaniu na emeryturę, czyli indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Zarówno jedno, jak i drugie oferują pewne korzyści podatkowe, oba jednak mają ustalone limity wpłat.

Uwaga! W wypadku IKE w tym roku wynosi on 11 238 zł, natomiast w IKZE - 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (znajdziesz je w projekcie budżetu). W roku 2014 jest to kwota 4495,20 zł. 

Oszczędzanie w IKE i IKZE

Środki, które zostaną zgromadzone na IKE, po osiągnięciu przez właściciela konta 60. roku życia, będą zwolnione z tzw. podatku Belki. Decydując się na IKZE, możesz co roku odliczać kwotę wpłaconej składki od podstawy opodatkowania. W momencie wypłaty zgromadzone środki będą jednak podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Inne sposoby oszczędzania

Możesz też zdecydować się na zainwestowanie w programy systematycznego oszczędzania (UFK), produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne czy lokaty albo gromadzić pieniądze na koncie oszczędnościowym.

Uwaga! Jeśli masz więcej środków, dywersyfikuj je, czy podziel je, inwestując w rożne aktywa. Dzięki temu, jeśli nawet gdzieś (np. na giełdzie) poniesiesz starte, nie pozbawi Cię to wszystkich zysków.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.