Skarga na pracodawcę do PIP

Zgłoszenie skargi na pracodawcę do PIP 

Jeżeli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów prawa pracy, masz prawo złożyć na niego skargę do okręgowego inspektoratu pracy lub jednego z jego oddziałów znajdujących się w miastach wojewódzkich (adresy dostępne na stronie pip.gov.pl).
Uwaga! W ciągu 30 dni od otrzymania Twojej skargi na pracodawcę inspektorat (lub oddział) będzie miał obowiązek podjąć odpowiednie działania, np. może przeprowadzić bez uprzedzenia kontrolę w firmie polegającą na przejrzeniu wszystkich dokumentów pracodawcy (ma on obowiązek je udostępnić). 
Jeśli Twoja skarga na pracodawcę się potwierdzi, inspekcja pracy wyda mu nakaz wypełnienia jego obowiązków (np. będzie musiał wypłacić zaległe pensje, zapłacić za godziny nadliczbowe).


Uwaga! Jeżeli pracodawca się nie podporządkowuje to może być na niego nałożona kara grzywny w wysokości 5 tys. zł.  

Wzór zgłoszenia skargi do PIP 


Pozew do sądu przeciwko pracodawcy

Jeżeli Twoja skarga na pracodawcę nic nie da, to możesz szukać sprawiedliwości na drodze sądowej.

Pozew do sądu przeciwko pracodawcy składasz w sądzie pracy właściwym dla siedziby zakładu pracy. Z pozwem nie wiążą się żadne opłaty, ale gdy domagasz się kwoty przekraczającej 50 tys. złotych, to będziesz musiał zapłacić  tzw. wpis stosunkowy - 5% żądanej sumy.

Musisz też pamiętać o tym, że jeżeli Twoje żądanie dotyczy kwoty wyższej niż 10 tys. złotych, to wystarczy wypełnienie specjalnego druku (dostaniesz go w sądzie lub ściągniesz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości). W takim przypadku sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd w tzw, postępowaniu uproszczonym.
Uwaga! Z pozwem przeciwko pracodawcy możesz wystąpić w ciągu trzech lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o naruszeniu prawa.
Przykładowy pozew do sądu pracy  

Komentarze

Popularne posty