Przejdź do głównej zawartości

Rachunek kosztów podróży

Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór 

Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik faktycznie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracownik umownie zobowiązuje się, że będzie świadczył pracę w określonym miejscu, tak więc  polecenie wykonania pracy w innym miejscu nie może dodatkowo go obciążać.
Uwaga! Z tego powodu obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów podróży służbowej.   
Podróż służbowa zawiera w sobie dwa istotne elementy, które są istotne ze względu na prawidłowe rozliczenie czasu pracy tej podróży. Są to czas przejazdu z miejsca oddelegowania do miejsca docelowego + właściwe świadczenie pracy.

Uwaga! Do czasu pracy pracownika należy zawsze zaliczyć właściwe świadczenie pracy, które może mieć już miejsce w trakcie trwania przejazdu (np. kierowca) bądź dopiero w miejscu docelowym (np. obsługa punktu sprzedaży na targach). 
Podróż służbowa może przypadać na godziny pracy, jak również na czas wolny od pracy.
Rozliczenie delegacji służbowej (świadczeń należnych z tytułu przebywania w podróży służbowej) jest niezależne od czasu pracy pracownika.

Do czasu pracy pracownika należy też zaliczyć sam czas przejazdu, chociaż pracownik nie wykonuje w tym czasie pracy, pod warunkiem że czas tego przejazdu przypadł w czasie pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.
Uwaga! Wszelkie zasady i warunki odbywania podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu podróży służbowej. Pracodawca decyduje, czy pracownik będzie podróżował samochodem czy pociągiem, oraz określa czas trwania delegacji służbowej i inne jej elementy, tj. zapewnienie noclegu czy wyżywienia. 
Ważne! Pracownicy w ciąży, a także pracownika, który opiekuje się dzieckiem do
 przez nie 4 roku życia, nie można bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 k.p.). 

Wzór rachunku kosztów podróży służbowej  


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.