Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Urlop macierzyński do wykorzystania przed porodem 

Co do zasady, bieg urlopu macierzyńskiego liczony jest od dnia porodu, ale w Kodeksie pracy przewidziano możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.
Uwaga! Pracownica musi w tej sprawie złożyć pisemny wniosek.

Poprzedni stan prawny określał minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem. Było to 2 tygodnie. W ustawie nowelizującej (obowiązuje od od 17 czerwca 2013 r.) ustalono nowy, maksymalny wymiar części urlopu macierzyńskiego, który może być wzięty przez kobietę przed porodem i jest to obecnie 6 tygodni.

Zmiana ta ma na celu zapewnić odpowiedni wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania po porodzie, bo regulacje, które obowiązywały przed 17 czerwca 2013 r. teoretycznie stwarzały bowiem możliwość wykorzystania przed porodem nawet całego urlopu macierzyńskiego.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            (oznaczenie pracownika)                                              (miejscowość i data)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . przed przewidywaną datą porodu, która przypada na dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W załączeniu przedkładam zaświadczenie lekarskie wskazujące przewidywany termin porodu.

Załączniki:


 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (podpis pracownika)

Komentarze

Popularne posty