Przejdź do głównej zawartości

Odpowiedź na pozew wzór

Odpowiedź na pozew 

Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Pozwany w takiej odpowiedzi może skomentować pozew oraz złożyć wstępne wnioski (np. wnioski dowodowe). Poprzez odpowiedź na pozew pozwany wyraża wstępnie swoje stanowisko w sprawie.
Uwaga! Wniesienie odpowiedzi na pozew jest korzystne dla pozwanego, umożliwia bowiem sądowi wydanie wyroku zaocznego. 
Odpowiedź na pozew składa się w sądzie, w jakim toczy się sprawa. Składa się go przed pierwszą rozprawą.

Jak wnieść odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew wnieś na piśmie.
Uwaga! Składając pismo do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie odpowiedzi na pozew
Jeżeli odpowiedź na pozew będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Wraz z egzemplarzem kierowanym składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Pismo musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od odpowiedzi na pozew

Od odpowiedzi na pozew nie uiszcza się żadnej opłaty.
Wzór odpowiedzi na pozew 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.