Wypadki przy pracy i choroby zawodowe


Informowanie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych


Obowiązkiem pracodawcy w razie wypadku w zakładzie pracy jest:

  • podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie;
  • zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom, które zostały poszkodowane w wypadku;
  • ustalenie w przewidzianym przepisami trybie okoliczności i przyczyny wypadku;
  • zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed podobnymi wypadkami.  
Uwaga! Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, a także o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżlei można go uznać za wypadek przy pracy.   

Choroby zawodowe Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne poinformowanie właściwego państwowego inspektora sanitarnego i właściwego okręgowego inspektora pracy o każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej. Ma również obowiązek przesłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Obowiązuje go także  konieczność przechowywania przez okres 10 lat protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową (zeznania świadków, szkice miejsca zdarzenia, zdjęcia z oględzin miejsca wypadku itp.). Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.


Komentarze

Popularne posty