Przywrócenie do pracy

Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy?

Każdy zwolniony pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa, np.:

  • gdy zwolniona została pracownica ciężarna;
  • jeśli nie uzasadniono wypowiedzenia lub podano jego nieprawdziwą przyczynę;
  • gdy okres wypowiedzenia był krótszy niż nakazują przepisy. 

W jakim terminie złożyć odwołanie? 


Jeśli zwolnienie było za wypowiedzeniem, to pracownik ma 7 dni na odwołanie się do sadu, jeśli dyscyplinarne - termin na złożenie pozwu wynosi 14 dni.

Do jakiego sądu składa się pozew? 


Pozew należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla adresu siedziby pracodawcy.

Uwaga! Pracownik nie płaci za sprawę o przywrócenie do pracy, Nie płaci też, gdy żąda odszkodowania, jeśli nie przekracza 50 tys. zł. 


Co może zyskać pracownik? 


Jeśli sąd uzna, że  żądania zwolnionego pracownika są uzasadnione, może orzec, że:

  • wróci on do pracy na poprzednich wa runkach lub
  • uzyska odszkodowanie (nie niższe wynagrodzenie za okres wypowiedzenia).

Komentarze

Popularne posty