Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimenty na dziecko

Alimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.

Dziecko ma prawo do finansowego wsparcia ze strony drugiego rodzica tak długo, aż będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Nawet, gdy jest pełnoletnie, ale się uczy.
Uwaga! Jeśli w wyniku choroby czy wypadku dziecko nie ma szans na usamodzielnienie się, obowiązek płacenia alimentów trwa do końca jego życia. 

Jak napisać pozew o alimenty? 

1. Wpisujesz nazwisko powoda - dziecka i podajesz, ze go zastępujesz (reprezentujesz). Pozwanym będzie rodzic, z którym dziecko nie mieszka i od którego domagasz się alimentów. Wpisz datę, adres sądu.

2. Określ wartość przedmiotu sporu mnożąc wysokość miesięcznych alimentów przez 12 miesięcy. To będzie roczna suma świadczeń.

3. Napisz, czego się domagasz.
Uwaga! Warto się też zabezpieczyć na wypadek, gdyby strona pozwana nie chciała się stawić. 
4. W uzasadnieniu opisz krótko swój związek. Podaj, kiedy dziecko się urodziło i od jakiego czasu pozwany nic nie płaci (od rozwodu, odkąd się wyprowadził?). Napisz, ile kosztuje utrzymanie dziecka, ile Ty zarabiasz.
Uwaga! Jeśli znasz zarobki pozwanego lub wiesz, jaki ma majątek, zaznacz to, a gdy obecnie nie pracuje - poinformuj sąd jakie ma wykształcenie, umiejętności i gdzie pracował wcześniej. 
5. Kolejno wymień każdy dokument oraz rachunek, fakturę, którą dołączasz. Pozew i załączniki przygotuj w trzech egzemplarzach.
Pozew o alimenty na dziecko - wzór 


Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych...  

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty