Przejdź do głównej zawartości

Pozew o zachowek wzór

Jak napisać pozew o zachowek?

Pozew o zachowek może być wniesiony przez: 
 • małżonka spadkodawcy
 • dziecko, wnuka spadkodawcy
 • rodziców spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, tzn.
 • zostali pominięci.
 
Uwaga! Pozwu o zachowek nie może wnieść osoba wydziedziczona (wydziedziczenie polega na pozbawieniu spadkobiercy zachowku przez spadkodawcę). 
Celem pozwu o zachowek jest uzyskanie kwoty pieniężnej, która ma stanowić ekwiwalent "utraconego" udziału w spadku.

Pozew o zachowek należy wytoczyć przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania nie da się w Polsce ustalić - przed sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Pozew o zachowek jest zasadny gdy:
 • powód nie uzyskał należnego mu udziału;
 • nie odrzucił on spadku;
 • nie został uznany za niegodnego;
 • nie zrzekł się dziedziczenia;
 • nie uzyskał darowizny odpowiedniej wartości;
 • nie uzyskał zapisu.
Powód dochodzić może:
 • 2/3 udziału jaki by mu przypadł, jeśli jest małoletni lub niezdolny do pracy;
 • 1/2 w pozostałych przypadkach.

Jak wnieść pozew o zachowek? 

W pozwie wskaż kto, na jakiej podstawie odziedziczył spadek po zmarłym spadkodawcy oraz ustal wartość udziału jaki miał Ci przypaść, a ponadto wskaż:
 • sąd lub inny organ do którego kierujesz pozew;
 • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej pozew;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Uwaga! Składając pismo do sądu: złóż dwa egzemplarze pozwu dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu. 
Jeśli pozew będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania.

Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników.  Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.

Uwaga! Pozew musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od pozwu o zachowek 

Opłata od pozwu o zachowek jest opłatą stosunkową i wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu .
Wzór pozwu o zachowek 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.