Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2012

Szkolenia z zakresu BHP

Limit umów na czas określony

Wynagrodzenie przestojowe

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Przerwa na karmienie dziecka

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy