Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie 

1. Powód i pozwany

Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

2. Miejsce złożenia pozwu o rozwód

Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania.
Uwaga! Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu. Należy pamiętać o potwierdzeniu (z datą) na kopii pisma. Zachowujemy ją na siebie. Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. 

3. Treść wniosku o rozwód

W punktach należy wymienić wszystkie sprawy, które chcemy, aby były rozpatrzone przez sąd (rozwiązanie małżeństwa, a także alimenty, ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej itp.).
Uwaga! Gdy mamy zamiar powołać świadków, którzy potwierdzą np. że pozwany małżonek nie mieszka z nami, nie robimy razem zakupów, nie bywamy wspólnie u znajomych itp., w pozwie żądamy ich przesłuchania. Podajemy dane świadków (imiona, nazwiska i aktualne adresy). Piszemy też, z jakiego powodu wnosisz o ich przesłuchanie.

4. Uzasadnienie pozwu o rozwód  

Tutaj należy opisać okoliczności rozpadu naszego związku, podać, jak i dlaczego do tego doszło. Z opisu musi jasno wynikać, że rozpad naszego małżeństwa jest zupełny i trwały (tzn. nie utrzymywane są kontakty seksualne i nie prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe).
Uwaga! Jeśli w pozwie domagamy się alimentów na dzieci, należy wymienić w uzasadnieniu ich potrzeby, na które potrzebne będą pieniądze (np. nauka, dodatkowe zajęcia itp.). 

5. Własnoręczny podpis 

Pozew należy własnoręcznie podpisać (pod uzasadnieniem, w prawym dolnym rogu), bo bez podpisu pismo będzie nie ważne. Pozew o rozwód może być napisany na komputerze lub odręcznie. Jeśli pismo piszemy odręcznie, to trzeba zadbać, aby pismo było czytelne i bez żadnych skreśleń.

6. Załączniki 

Tutaj wymieniamy wszystkie pisma i dokumenty, które składamy w sądzie wraz z pozwem
o rozwód.
Uwaga! Do sądu muszą trafić 2 komplety dokumentów: pozew rozwodowy wraz ze wszystkimi załącznikami.
Musimy więc mieć po dwa skrócone odpisy aktu małżeństwa i aktu urodzenia naszego wspólnego dziecka oraz zaświadczenie o wysokości naszych dochodów.

Opłaty związane z pozwem o rozwód

Za przyjęcie pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą, w wysokości 600 zł. W pozwie można wystąpić o obciążenie tymi kosztami pozwanego. Strony mogą tez umówić, że zapłacą po połowie, albo złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (razem z pozwem o rozwód).
Pozew o rozwód - wzór


To Ci może pomóc 

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź»
Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź»  

Komentarze

Popularne posty