Pozew o separację wzór

Jak napisać pozew o separację?

Pozew o separację może być wniesiony przez małżonka lub jego pełnomocnika. Niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia tego typu sprawy, Celem separacji jest zniesienie wspólności między małżonkami (tj. zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, zniesienie w pewnym zakresie obowiązku wzajemnej pomocy).


Uwaga! Orzeczenie przez separacji ma takie same skutki jak orzeczenie, jednakże małżeństwo nie ustaje, pomimo zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami, małżonek w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Separacja może być zniesiona, a to oznacza, że małżeństwo będzie trwać. 
Pozew o separacje wnosi się do właściwego sądu okręgowego.

Kiedy należy wnieść pozew o separację? 

Warunkiem orzeczenia separacji jest zupełny, choć nie koniecznie trwały, rozkład pożycia między małżonkami. Rozkład ten objawia się zerwaniem więzi gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej.
Uwaga! Pozew o separację może być złożony w każdym terminie, ale nie w sytuacji, gdy druga strona złożyła już pozew o rozwód. 

Jak złożyć pozew o separację? 

W piśmie należy wskazać:
  • sąd do którego kierowany jest pozew o separację;
  • nazwiska i adresy osób, których dotyczy postępowanie, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
  • wymienić załączniki (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pismo do sądu: zawsze składa się dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu pisma dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).  Musisz pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu o separację. 
Jeśli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty - należy zrobić to listem poleconym i koniecznie trzeba zachować dowód jego nadania.
Uwaga! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników. W egzemplarzu kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów. Pozew należy własnoręcznie podpisać.  

Opłaty za pozew o separację 

Od pozwu o separację należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600,00 zł,
Wzór pozwu o separację 

Nieznajomość prawa szkodzi. Co musisz wiedzieć, aby „przeżyć” rozwód i poradzić sobie z załatwieniem wszystkich spraw – łącznie z podziałem majątku i alimentami?

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty