Przejdź do głównej zawartości

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej


Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej dotyczy tylko firm, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Działalność może być zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat.

Uwaga!
W tym czasie przedsiębiorca ma prawo przyjmować i regulować należności, które powstały przed datą złożenia wniosku.

Składki ZUS przy zawieszeniu działalności gospodarczej W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej składki na ZUS przestają być obowiązkowe i można z nich zrezygnować. To bardzo opłacalne rozwiązanie, gdy ktoś planuje długi urlop.

Uwaga! Zawieszając działalność firmy na miesiąc, można zaoszczędzić ponad 1000 zł (zakładając, ze przedsiębiorca opłaca zryczałtowane, minimalne składki). Dokładna kwota wynosi aż 1042,46 zł (przy rezygnacji także z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ze składki zdrowotnej).

Jeśli przedsiębiorca płaci składki wyższe, oszczędność na zobowiązaniach wobec ZUS będzie odpowiednio wyższa.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej? 


Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu CEIDG-1. Można to zrobić osobiście  w dowolnym urzędzie gminy lub online (przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP).

Uwaga! Nie ponosi się przy tym żadnych kosztów.

O zawieszeniu działalności gospodarczej nie trzeba dodatkowo informować ZUS oraz urzędu skarbowego. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.