Przerywany czas pracy

System przerywanego czasu pracy 

System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w pracy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin.


Uwaga! Przerwa te nie jest wliczana do czasu pracy pracownika, ale za czas tej przerwy przysługuje mu wynagrodzenie  wysokości 1/2 wynagrodzenia należnego za czas przestoju, tj. wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Po zmianie przepisów Kodeksu pracy (nowe przepisy obowiązują od 23 sierpnia 2013 r.) system przerywanego czasu pracy może być wprowadzony:

  • układzie zbiorowym pracy lub
  • porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową, a gdy w zakładzie nie działa związek zawodowy – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.  

Przed tymi zmianami system przerywanego czasu pracy nie mógł być wprowadzony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Ponadto w przypadku pracodawcy, który jest osobą fizyczną i prowadzącego działalność w zakresie hodowli i rolnictwa, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy można wprowadzić na podstawie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 139 § 4 Kodeksu pracy).

Uwaga! Nawet przy spełnieniu powyższych kryteriów przerywany czas pracy nie może być stosowany do pracowników, których obejmują systemy równoważnego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowej.

Komentarze

Popularne posty