Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Zmiana stanowiska pracy na polecenie pracodawcy

Pracodawcy przysługuje prawo zmiany stanowiska pracy pracownikowi na inne niż te, które ma on zapisane w umowie o pracę.
Pamiętaj! Żeby mógł tak postąpić, to muszą być spełnione określone warunki.

I tak:

  • muszą zaistnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy (on sam dokonuje tej oceny i nie ma obowiązku tłumaczyć się z tego pracownikowi);
  • z tego powodu nie może być obniżone pracownikowi wynagrodzenie za pracę;
  • pracodawca nie może przenieść pracownika na inne stanowisko pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym (może to zrobić maksymalnie na okres sześciu miesięcy, gdy zdecyduje się to zrobić na przełomie roku);
  • pracodawca musi przenieść pracownika na stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom.
Pamiętaj! Pracodawca ma prawo zmienić stanowisko pracy  każdemu pracownikowi i bez znaczenia jest tutaj to jaki ma on rodzaj umowy o pracę i czy pracownik jest szczególnie chroniony (np. osoba w wieku przedemerytalnym).
Pracodawca może taką decyzję wydać ustanie, a pracownik nie może się jej sprzeciwić.
Uwaga! Jeżeli pracownik to zrobi, to pracodawca może go zwolnic z pracy.
Pracownik ma prawo odmówić tylko w jednej sytuacji:
  • gdy jego nowe stanowisko pracy nie jest zgodne z jego kwalifikacjami i chodzi tutaj nie tylko o posiadane wykształcenie, ale także o predyspozycje fizyczne oraz psychiczne.
Podstawa prawna: art. 42 par.4 Kodeksu pracy

Komentarze

Popularne posty