Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?


Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.


Pamiętaj! Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy tym, ze powodem jego nieobecności w miejscu pracy jest choroba.

W jakim terminie pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?

Należy to zrobić w ciągu maksymalnie 2 dni. Można to zrobić telefoniczni, mailem lub faksem. Może to zrobić także ktoś z bliskich pracownika lub nawet osoba mu obca.
Pamiętaj! Jeżeli pracownik drugiego dnia nieobecności w pracy nie powiadomi o swojej chorobie pracodawcy, to może to zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a pracodawca może też ukarać go co najmniej upomnieniem (nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik jest w stanie ciężkim).
Obowiązkiem pracownika jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni. Może to zrobić każdy inny pracownik, który zostanie oto poproszony.
Pamiętaj! Zwolnienie lekarskie musi otrzymać osoba do tego uprawniona, np. pracownik działu kadr lub sekretarka.
Uwaga! Jeżeli zwolnienie lekarskie nie zostanie dostarczone w ciągu 7 dni, to 8 dnia nieobecności pracownika w pracy jego wynagrodzenie chorobowe zostanie zmniejszone o jedną czwartą.
Dobrym sposobem jest wysłanie zwolnienia lekarskiego listem poleconym, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, by dotarło ono do pracodawcy nie później niż siódmego dnia od daty jak znajduje się na zwolnieniu.
Pamiętaj! Jeżeli pracodawca otrzyma zwolnienie lekarskie po terminie, to wypłaci wtedy pomniejszone wynagrodzenie chorobowe.
Pracownik ma wykorzystać okres zwolnienia lekarskiego na leczenie się i nawet gdy lekarz nie zabroni mu chodzenia, to nie może on na cały dzień wyjść z domu, pracować ani nigdzie wyjeżdżać.
Pamiętaj! Gdy pracodawca dowie się, że pracownik  przebywający na zwolnieniu lekarskim np. wykonuje inna prace, to może go wtedy pozbawić wynagrodzenia za ten okres.

Komentarze

Popularne posty