Wolne za godziny nadliczbowe

Czas wolny za godziny nadliczbowe

Pracownikowi może zostać udzielony przez pracodawcę czas wolny w zamian za to, że przepracował on godziny nadliczbowe.
Pamiętaj! Czas wolny udzielny jest pracownikowi na jego pisemny wniosek lub z samej inicjatywy pracodawcy.

Pracownik w złożonym pracodawcy wniosku może poprosić o czas wolny za wszystkie przepracowane przez niego godziny nadliczbowe lub tylko za ich część.
Pamiętaj! Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić takiego wniosku.
Kodeks pracy nie mówi jasno, kiedy pracodawca ma udzielać pracownikowi czasu wolnego. Pracownik musi we wniosku sam podać najbardziej mu odpowiadający termin, a pracodawca uzgadniając to z pracownikiem  podejmuje decyzję o udzieleniu czasu wolnego za przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe.

Na złożony przez pracownika wniosek, pracodawca udziela mu czasu wolnego w takim samym wymiarze co liczba przepracowanych przez niego godzin nadliczbowych, a pracodawca nie ma obowiązku godzić się na taki wniosek. 

Pracodawca z własnej inicjatywy może również w zamian za przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe udzielić mu czasu wolnego.

Wtedy czas wolny powinien być udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego i wymiar czasu wolnego jest o połowę wyższy niż liczba przepracowanych przez pracownika godzin nadliczbowych.
Pamiętaj! Wynagrodzenie pracownika nie może być z tego powodu obniżone, a wypłacane jest pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Nie określono jednak precyzyjnie czy wynagrodzenie ma być wypłacone pracownikowi za miesiąc, w który pracował on w godzinach nadliczbowych, czy za miesiąc, w którym wykorzystał czas wolny za przepracowane godziny nadliczbowe. 
Wykorzystanie czasu wolnego przez pracownika powoduje, że traci on prawo do dodatku za godziny nadliczbowe i otrzymuje on normalne wynagrodzenie, które wynika ze stawki zaszeregowania.

Podstawa prawna: art. 1512 Kodeksu pracy

Komentarze

Popularne posty