Potrącenia z emerytury

Ile można potrącić z emerytury?

Od emerytury lub renty odliczane są przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Kolejność potrąceń  podana jest w tzw. ustawie emerytalnej.

Najpierw potrącane są niesłusznie pobrane z ZUS wypłaty, które przyznano np. na podstawie nieprawdziwych zeznań, fałszywych dokumentów, a na samym końcu potrąca się opłaty za pobyt w domach opieki. Drugie i trzecie w kolejności do potrąceń są alimenty oraz inne należności.

Granice potrąceń wynoszą:
  • do 60 % – na alimenty,
  • do 25 % – na inne należności (np. na niespłacone kredyty).

Jak wyliczyć potrącenia z emerytury?

Robi się to w następujący sposób:  

Wysokość emerytury – 2500 zł
kredyt do spłacenia – można potrącić miesięcznie 25 %

2500 zł x 25% = 625 zł

Tak więc z emerytury z tytułu spłaty kredytu można potrącić 625 zł.

Rzeczywistość nie jest jednak tak prosta, bo ZUS używa bardziej skomplikowanego działania arytmetycznego i obliczane jest to przez specjalny program.

Pamiętaj! Pewne części emerytury (renty) są całkowicie wolne od egzekucji i potrąceń. Liczy się je od wypłat najniższych i jest to 50% najniższej emerytury (renty) i zależy to od pobieranego świadczenia - po potrąceniu np. na alimenty czy też pokrycie niespłaconego kredytu.

Kwoty, które są wolne od potrąceń są określane po to, by emeryt (rencista), który ma długi po potrąceniach miał jakieś środki na życie.

Kwoty wolne od potrąceń są zmieniane wraz ze zmianą najniższych świadczeń (zawsze 1 marca).


Komentarze

Popularne posty