Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze
Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.


Pamiętaj! Od tych limitów zależne jest to, czy ZUS zmniejszy, a czasami wręcz wstrzyma wypłatę świadczeń.
Uwaga! Jeżeli te dochodu nie zostaną uwzględnione i nie dopełni się formalności, to trzeba będzie zwrócić już otrzymane pieniądze z wcześniejszej emerytury, a mogą to być przecież niebagatelne kwoty, które sięgną nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Do limitu dorabiania wlicza się przychudy, które pochodzą z pracy zarobkowej objętej obowiązkowym ubezpieczeniem. Są to więc pieniądze, które zostały uzyskane na podstawie klasycznej umowy o pracę, ale nie tylko. Wchodzą w to także pieniądze, które zostały zarobione na podstawie umowy-zlecenia lub które zarobiono prowadząc własną firmę.

Pamiętaj! Do limitów nie wlicza się przychodów:

 • z umów o dzieło i agencyjnych;
 • z praw autorskich oraz praw patentowych;
 • z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa są przedmiotem działalności gospodarczej).

  Tak więc osoba, która jest na wcześniejszej emeryturze (rencie)  podejmująca pracę lub zakładająca firmę, musi powiadomić o tym ZUS. W oddziale ZUS, który wypłaca świadczenie składa się druk ZUS R-73.

  Pamiętaj! Nie ma obowiązku podawania w nim kwoty dodatkowych zarobków. Dopiero, gdy skończy się dany rok podatkowy, to o osiągniętych w nim przychodach powiadamia się ZUS. Należy to zrobić do końca lutego następnego roku (w przypadku przychodów za 2012 - do końca lutego 2013 roku). Można także rozliczyć się nie w systemie rocznym, ale miesięcznym.

  Jeżeli nie zawiadomi się ZUS-u o swoje dodatkowej pracy, to urzędnicy i tak się o niej dowiedzą z informacji, które przesyłane są przez pracodawcę.

  Pamiętaj! W takiej sytuacji ZUS ma prawo rozliczyć taką osobę z pobranej emerytury za ostatnie trzy lata.

  Powyższe zasady nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury pomostowej i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i jeżeli będą one dorabiać, to ZUS zawiesza im wypłatę świadczenia bez względu na wysokość otrzymywanej pensji.

  Kiedy ZUS ma prawo zmniejszyć lub zawiesić świadczenia?


  ZUS może to zrobić:

  • jeśli przychody przekroczą miesięczny limit 2552,30 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekraczającą ten limit;
  • gdy zarobi się więcej niż 4740 zł miesięcznie (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to ZUS w ogóle przestanie wypłacać wcześniejszą emeryturę (rentę).
  Powyższe kwoty graniczne są brutto. Zmieniają się one co kwartał, w zależności o podawanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

  Uwaga! Podane limity obowiązują do końca sierpnia 2012 r. Od września do grudnia wynosić będą odpowiednio 2447,80 zł i 4545,90 zł.

  Komentarze

  Popularne posty