Umowa zlecenie jakie składki ZUS

Jakie składki od umowy zlecenia?

Osoba, która przyjmuje zlecenie ma obowiązek wykonać określone czynności dla osoby, która daje jej zlecenie (art 734 – 751 kc).
Wynagrodzenie  zleceniobiorcy zależne jest od tego na jaka kwotę umówi się on ze zleceniodawcą . Sprawą umowną jest także miejsce oraz czas wykonania zlecenia.

Opłacanie składek ZUS zależne będzie tutaj, czy zlecenie jest jedynym źródłem dochodu dla zleceniobiorcy, czy jest to jego dochód dodatkowy, bo pracuje jeszcze np. na umowę o pracę, studiuje lub jeszcze się uczy.

Gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu

Wtedy należy obowiązkowo zapłacić składki na ubezpieczenie:

  • emerytalne i rentowe.
Pamiętaj! Obowiązek ten istnieje od rozpoczęcia pracy na umowę zlecenia (data podana jest w umowie), aż do dnia w którym umowa zlecenia ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
Zleceniobiorca, który obowiązkowo opłaca składki emerytalno-rentowe może także dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.
Pamiętaj! Należy wtedy złożyć wniosek u zleceniodawcy, a on przekaże go na formularzu ZUS ZUA do właściwego inspektoratu ZUS. Do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić od razu, gdy rozpocznie się pracę na umowę zlecenia, ale można to zrobić także w trakcie wykonywania umowy.
Jeżeli zleceniobiorca wykonuję pracę w siedzibie zleceniodawcy, to trzeba również opłacić składkę wypadkową.

Od składki emerytalnej, a także rentowej naliczana jest podstawa emerytury oraz renty.
Uwaga! Składka na ubezpieczenie chorobowe daje prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, gdy zleceniobiorca jest chory i gdy skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, a opłacanie składki wypadkowej daje mu prawo do świadczenia, które gwarantuje ustawa o wypadkach przy pracy, gdy ulegnie takiemu wypadkowi przy pracy.

Umowa zlecenia, gdy pracuje się na etacie

Gdy ktoś decyduje się na umowę zlecenia i pracuje jednocześnie na podstawie umowy o pracę, to nie podlega on ubezpieczeniom i nie musi odprowadzać żadnych składek do ZUS.

Umowa zlecenie, gdy prowadzi się firmę

Umowa zlecenia może być dodatkowo wykonywana przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i płaci  w związku z tym składkę rentową i emerytalną, to nie musi od umowy zlecenia już ich odprowadzać. Płaci tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Komentarze

Popularne posty