Składki ZUS dla nowych firm 2012

Niższe składki ZUS dla nowych firm


Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to przez dwa lata możesz opłacać składki do ZUS-u na preferencyjnych warunkach.


Pamiętaj! Te stawki są o ponad 580 zł niższe niż w przypadku osób, które opłacają składki ZUS  pełnym wymiarze. 

Aby móc skorzystać z tej możliwości muszą być spełnione określone warunki.

Niższe składki ZUS będą Ci przysługiwać tylko wtedy, gdy nie prowadziłeś firmy w ciągu ostatnich 5 lat. Preferencyjne stawki nie są również dostępne dla osób, którzy w ramach własnej firmy chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, gdy pracowało się u niego na umowę o prace w tym samym roku, w którym zakładana jest działalność gospodarcza (lub w roku poprzednim) i jako przedsiębiorcy będą wykonywać ta sama pracę, co na etacie. 

Do ulgi na ZUS prawo mają jednak osoby, które jako firma wykonują prace na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności wykonywali prace na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenia). 

Niższe składki ZUS nie przysługują także wspólnikom spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, a także jednoosobowemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością, osobom prowadzącym szkołę niepubliczną oraz twórcą, artysta i tzw. osobom współpracującym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Dla przykładu: mąż który założył firmę może zapłacić niższe składki ZUS, ale jego współpracująca z nim żona- już nie.

Komentarze

Popularne posty