Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas przestoju


Pracownik za czas przestoju ma prawo do 
wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Pamiętaj! W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być niższe niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wynagrodzenie za pełnienie dyżuru


Jeżeli pracownik pozostaje w gotowości do pracy na polecenie pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, to ma wtedy przede wszystkim prawo do czasu wolnego, a gdy pracodawca nie może mu go udzielić - wynagrodzenia.

Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia, które wynika z osobistego zaszeregowania pracownika, które jest określone stawką godzinową lub miesięczną, a gdy nie wyodrębniono takie składnika wynagrodzenia przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia

Komentarze

Popularne posty