Ile przerwy w pracy?

Przerwy w czasie pracy

W każdym dniu pracy, pracownik ma prawo do przerw, podczas których może odpocząć i za które przysługuje mu wynagrodzenie.


Jeżeli pracownik w danym dniu świadczy pracę przez co najmniej 6 godzin, to ma on prawo do co najmniej 15 minut przerwy. Do tego pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, którą nie wlicza się do czasu pracy, w wymiarze, który nie przekracza 60 minut. Przerwa ta może być przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.


Tak więc, gdy pracownik świadczy pracę w wymiarze 8 godzin, a jego pracodawca wprowadził do porządku pracy jedna 45 minutową przerwę, którą nie wlicza się do 
czasu pracy, to jeżeli rozpoczyna on pracę o godz. 8, zakończy ją o 16.45.

Czas pracy pracownika obejmuje wtedy:

  • 7 godzin i 45 minut pracy;
  • 15 minut przerwy, która jest wliczana do czasu pracy;
  • 45 minut przerwy nie wliczanej do czasu pracy.

W przypadku pracownika, który wykonuje swoją prace przy komputerze, to ma on prawo godzinie pracy do 5 minut przerwy. Ma ona na celu ochronę oczu pracownika przed nadmiernym zmęczeniem. Może ona także polegać na wykonywaniu innych czynności. 

Komentarze

Popularne posty