Umowa o pracę na zastępstwo


Ten rodzaj umowy o pracę zawierany jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).


Pracodawca zatrudnia pracownika, by ten zastępował tego, który jest nieobecny, a umowa ulegnie rozwiązaniu z chwila powrotu tego pracownika do pracy.

Umowa o pracę na zastępstwo może być wypowiedziana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 3 dni robocze. Podstawą wypowiedzenia jest art. 331 Kodeksu pracy. Może ona też być zawsze rozwiązana za zgodą obu stron.

Pamiętaj ! Przed przyjęciem pracownika do pracy, bez względu na rodzaj zawartej przez niego umowy, obowiązkiem pracodawcy jest (na jego koszt) skierowanie pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenie go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarze

Popularne posty