Jakie prawa ma pracownik?

Prawa i przywileje pracownika


Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, który ją zawiera, będzie mógł korzystać z praw i przywilejów pracowniczych, które przewidziane są w Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy.

Przysługuje mu prawo m.in. do:

corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi:

  • 20 dni – gdy jego staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – gdy staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.Z pierwszego urlopu można już skorzystać po miesiącu pracy, a z upływem każdego miesiąca pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 wymiaru, jaki przysługuje mu po przepracowaniu roku.

Do okresu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu wypoczynkowego dolicza się następujące okresy zakończonej nauki w:Pamiętaj! Na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których obliczono mu przysługujące wynagrodzenie. 

Aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę to 1500 zł brutto. 

pracy z zachowaniem norm czasu pracy - ograniczenia dotyczą m.in.: dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, rocznego limitu godzin nadliczbowych, nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy. 

Roczny limit godzin nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracywynosi 150 godzin. 

Nieprzerwany odpoczynek dobowy wynosi co najmniej 11 godzin w każdej dobie. Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wynosi co najmniej 35 godzin i obejmuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

(podstawa prawna: art. 129 §1 kp, art. 132 § 1 kp, art. 133 § 1 kp, art. 151 § 3 kp

Komentarze

Popularne posty