Od kiedy urlop macierzyński?

Urlop macierzyński pracownicy

Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy. 

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wynosi on:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Pamiętaj! Korzystanie z urlopu macierzyńskiego można rozpocząć jeszcze przed urodzeniem dziecka. Pracownica powinna wtedy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie co najmniej 2 tygodni urlopu przed przewidywaną datą porodu, którą potwierdza opiekujący się nią lekarz. 
Pozostałą cześć urlopu macierzyńskiego pracownica wykorzysta po porodzie, aż do wyczerpania pełnego przysługującego jej wymiaru.

Dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica nie musi sama wykorzystywać całego urlopu macierzyńskiego, bo prawo podzielić się nim z pracującym na etacie ojcem dziecka.  

Tak więc, gdy chce ona wcześniej wrócić wcześniej do pracy zawodowej, to może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego.

Ale pod warunkiem, że:
  • wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu,
  • ojciec, który wychowuje dziecko wystąpi do swojego pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu pozostałej części urlopu macierzyńskiego.
Pamiętaj ! Pracownik w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiegododatkowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. 
Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy mogą korzystać z jednorazowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który wynosi tydzień lub jego wielokrotność.

Udziela się go bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na wniosek, który musi być złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Dodatkowy urlop macierzyński w 2012 i 2013 r. będzie wynosił odpowiednio:
  • do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • do 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

Komentarze

marciulaTOja pisze…
Czy po przepracowaniu 3 miesięcy u danego pracodawcy należy mi się macierzyński? Kadrowa powiedziała,że macierzyński przysługuje po przepracowaniu 6 m-cy u danego pracodawcy. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na e-mail martagrams@gmail.com
Arkadiusz Czapla pisze…
Trzeba przepracować 6 miesiecy.

Popularne posty