Odpoczynek dobowy pracownika

Odpoczynek pracownika

Pracownik po zakończeniu swoje pracy ma zapewnione prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 25-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego


Jeżeli chodzi o 11-godzinny odpoczynek dobowy, to oznacza on, że w każdej dobie pracowniczej pracownik musi mieć zapewnione minimum 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku.

Dla przykładu: jeżeli rozpoczyna on pracę o 8 w poniedziałek, to jego doba pracownicza trwa do tej godziny we wtorek i w tej dobie musi mieć on zapewnione min. 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku.

W przypadku świadczenia pracy w równoważnym systemie czasu pracy, z dopuszczalnym przedłużeniem dobowego czasu pracy z 16 do 24 godzin, po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze, pracownik ma prawo nie do 11-godzinnego odpoczynku dobowego, lecz do odpoczynku, który odpowiada co najmniej liczbie przepracowanych w danej dobie pracowniczej godzin.

Dla przykładu: pracownik świadczy pracę w piątek od 6 do 22. Po pracy powinien on mieć zapewniony nieprzerwany odpoczynek w wymiarze min. 16 godzin, bo tyle przepracował. 

W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin wolnych od pracy. Najczęściej przypadają one w sobotę i niedzielę. Do tych 35 godzin wliczane jest 11 godzin odpoczynku dobowego np. pracownik pracuje w poniedziałek od 14 do 22, to po 35 godzinach rozpocznie pracę najwcześniej w środę o 9. 

Jeżeli pracownik przejdzie na inna zmianę, to musi mieć min. 24 godziny odpoczynku w tygodniu.

Komentarze

Popularne posty