Wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych


Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, to oprócz normalnego wynagrodzenia ma prawo do dodatku, którego wysokość wynosi:  • 100% wynagrodzenia, gdy praca w godzinach nadliczbowych przypada w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i w dniu wolnym od pracy, który został udzielony pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia, gdy praca w godzinach nadliczbowych przypada w każdym innym dniu nić określony powyżej.

Pracownik ma także prawo do dodatku w 100% wynagrodzeniaza każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem jest przekroczenie tej normy w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracownik ma prawo do dodatku w wysokości określonej powyżej. 

Za podstawę do obliczenia dodatku bierze się wynagrodzenie, które wynika z osobistego zaszeregowania, które jest określone stawką godzinową lub miesięczną, a gdy taki składnik nie został wyodrębniony - 60% wynagrodzenia

Pamiętaj! Jeżeli pracownik stale pracuje poza zakładem pracy, to wynagrodzenie i dodatek może być wypłacone ryczałtem.

Dodatek za pracę w porze nocnej


Pracownik za pracę w porze nocnej ma prawo otrzymać dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Komentarze

Popularne posty