Umowa na czas wykonania określonej pracy


Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracyzawiera się na czas wykonywania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu.

Nie określa się w niej terminu jej zakończenia, gdyż będzie on uzależniony od zakończenia prac, dla których zawarto umowę.


Pamiętaj !
 Ten rodzaj umowy o pracę musi zawierać zlecenie konkretnej pracy (np. wymurowanie danego muru). Nie może to być ogólne określenie zajęć, jakie ma wykonać pracownik (np. murowanie na budowie). 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas wykonywania określonej pracy może być zawsze możliwe na mocy zgodnego porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. 

Umowa ta będzie zawarta, gdy pracownik dokładnie uzgodni z pracodawcą rodzaj pracy, którą będzie wykonywał (np. malowanie konkretnej ściany) i strony umowy postanowią, że zawierająumowę na czas wykonywania właśnie tej pracy. 

Komentarze

Popularne posty