Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Aby obliczyć wymiar czasu pracy, czyli liczby godzin, które pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym należy:


  • pomnożyć liczbę pełnych tygodni z danego okresu rozliczeniowego przez 40 godzin;
  • do tak uzyskanego wyniku dodaje się wynik mnożenia 8 godzin przez liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, które przypadają od poniedziałku do piątku;
  • do tak uzyskanego wyniku odejmuje się wynik mnożenia 8 godzin dni świątecznych, które przypadają w inne dni niż niedziela w tym okresie rozliczeniowym. 


Pamiętaj! 1 stycznia 2011 r. weszła w życie zasada, że gdy zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Przykład obliczenia wymiaru czasu pracy


Pracownik zatrudniony jest w podstawowym czasie pracy i świadczy swoją pracę od poniedziałku do piątku.

W styczniu br. przepracował on 168 godzin, a wynika to z następujących obliczeń:

40 godzin x 4 tygodnie + 8 godzin x 2 (tzw. dni wystające ponad pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku) – 8 godzin x 1 (święto Trzech Króli, które wypada w piątek).

Jeżeli chodzi o pracownika, który także zatrudniony jest w podstawowym czasie pracy i jego dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest piątek:

w styczniu przepracował on 176 godzin (o 8 godzin dłużej niż poprzednik), bo dla niego święto Trzech Króli, które wypadło w piątek nie obniżyło wymiaru czasu pracy.

Komentarze

Popularne posty