Przejdź do głównej zawartości

Limit umów na czas określony

Umowy o pracę na czas określony 


Podstawą do wprowadzenia ograniczeń w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy są przepisy kodeksu pracy.


Na podstawie art. 251 § 1 kp zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, gdy poprzednio zostały zawarte przez strony stosunku pracy dwie umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.Pamiętaj! Zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony jest także przedłużenie okresu jej trwania w drodze aneksu.


Jeżeli strony stosunku pracy zawarły trzecią umowę na czas określony (po wcześniejszych dwóch umowach na czas określony) to staje się ona na mocy prawa umową o pracę na czas nieokreślony.

Pamiętaj! Przepis art. 251 § 1 kp nie jest stosowany do umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte:
  • w calu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy w charakterze dorywczym lub sezonowym albo realizowanych cyklicznie.
Do limitu umów na czas określony nie wlicza się też umowy o pracę na okres próbny.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.