Urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym


Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w okresie urlopu wychowawczego, to nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego.

Narodziny dziecka nie są też powodem automatycznego przerwania urlopu wychowawczego i pracownica nadal może korzystać z urlopu wychowawczego.

Natomiast w związku z urodzeniem dziecka pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. 

Komentarze

Popularne posty