Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Tygodniowa norma czasu pracy


Jeżeli pracownik wykonuje swoja pracę ponad obowiązującą go tygodniową normę czasu pracy, to wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.Rozliczenie normy tygodniowej czasu pracy oraz ewentualne wykazanie pracy w godzinach nadliczbowych będzie możliwe dopiero, gdy pracodawca zamknie okres rozliczeniowy z uwagi na przeciętny charakter tej normy. Wyjątkiem są tutaj przypadki, gdy norma ma charakter sztywny, a więc dotyczy to np. pracowników, którzy są zatrudnieni w jednostkach badawczo-rozwojowych. Wtedy godziny nadliczbowe mogą być stwierdzone na bieżąco po zakończeniu danego tygodnia pracy.

Dla przykładu: pracownik wykonuje swoja prace według przepisów kodeksu pracy o przeciętnej 40-godzinnej normy. Świadczy on swoją pracę od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. W pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego pracodawca polecił mu stawić się do pracy w wolną sobotę i w tym dniu świadczył on pracę przez 4 godziny. Do końca okresu rozliczeniowego pracodawca nie zrekompensował mu pracy w  sobotę, udzielając mu w zamian innego dnia wolnego. Po upływie okresu rozliczeniowego ustalono, iż doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy o 4 godziny.

Może zdarzyć się także taka sytuacja, w której jednocześnie zostanie przekroczona norma dobowa i tygodniowa czasu pracy.

Dla przykładu: zgodnie ze swoim rozkładem pracownik świadczy swoją pracę od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. i w jednym tygodniu dostał polecenie od pracodawcy pracy w sobotę w wymiarze 10 godzin od 7.00 do 17.00. Pracodawca nie zrekompensował mu tej pracy poprzez udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Efektem tego jest przekroczenie zarówno normy dobowej czasu pracy (o 2 godziny - praca w sobotę od 15.00 do 17.00), jak i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy - o 8 godzin (praca w sobotę od 7.00 do 15.00).


Komentarze

Popularne posty