Przejdź do głównej zawartości

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego


Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego


Pracodawca może odwołać pracownika  z urlopu wypoczynkowego tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności, które są nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia przez niego urlopu.

Pracodawca podejmuje w tej kwestii decyzję i jego obowiązkiem jest wówczas pokrycie kosztów, które pracownik poniósł w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego (np. niepodlegająca zwrotowi opłata za niewykorzystany pobyt w ośrodku wczasowym, koszt przejazdu z miejsca wypoczynku do miejsca pracy).

Koszty te powinny być udokumentowane przez pracownika.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.