Przejdź do głównej zawartości

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie innej pracy


Na podstawie art. 42 § 4 kp wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane, gdy pracownikowi powierza się, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, inną pracę niż ta, która jest określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę, a także odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Dla pracodawcy oznacza to, że może on w wyjątkowych sytuacjach tymczasowo przenieść pracownika do innej pracy, niż ustalono to w umowie o pracę i nie musi wtedy stosować trybu wypowiedzenia zmieniającego.

Sąd najwyższy w wyroku z dnia 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97) uznał,że pracą, która jest odpowiednia do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie.

Z kolei w wyroku z dnia 4 października 2000 r. (I PKN 61/00) orzekł, że pod pojęciem kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 kp, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego.

Inna powierzona praca nie może rażąco odbiegać od posiadanych przez pracownika kwalifikacji zawodowych, ale taż nie może to być praca, przy której kwalifikacje posiadane przez pracownika są niepotrzebne.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.