Przejdź do głównej zawartości

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego 

Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.
Sprzeciw od wyroku nakazowego należy wnieść do sądu, który wydal wyrok nakazowy.  Wnosi się go w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego.

Jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego? 

Sprzeciw wnosisz na piśmie. Nie wymaga on uzasadnienia. Musisz w nim wskazać:
  • organ do którego kierujesz pismo;
  • zaskarżony wyrok nakazowy;
  • sprawę, której dotyczy pismo;
  • treść wniosku lub oświadczenia;
  • datę i podpis. 

Opłaty od sprzeciwu od wyroku nakazowego 

Brak opłat.
Uwaga! Sąd uchyli wyrok nakazowy jeśli sprzeciw wniesiesz w terminie. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub od którego sprzeciw odrzucono staje się prawomocny. 

Wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego  Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.