piątek, 16 września 2011

Co to jest telepraca?


Telepraca to rodzaj pracy, gdzie pracownik wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, głównie poczty elektronicznej i Internetu.Jako telepracownika uważa się pracownika, który wykonuje swoją pracę poza zakładem pracy i wyniki swojej pracy przekazuję pracodawcy, głównie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej m.in. dziennikarz, tłumacz, księgowy, informatyk lub inny pracownik, który wykorzystuje Internet jako narzędzie pracy np. w domu.

Pamiętaj ! Jak każda umowa o pracę, także umowa telepracy musi być sporządzona na piśmie.

Osoba, która wykonuję prace w formię telepracy, świadcząc pracę np. w domu zachowuje wszystkie prawa, które wynikają ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnień od pracy, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na telepracowniku ciążą również wszystkie obowiązki pracownicze. Wyjątkiem jest pisemne potwierdzenie swojej obecności.

Warunki stosowania przez pracodawcę telepracy określa się:
 • w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizację związkowe;
 • w porozumieniu, które zawiera pracodawca oraz zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu między pracodawcą, a tymi organizacjami.
Strony mogą uzgodnić, ze praca będzie wykonywana w formie telepracy, gdy:
 • zawierają umowę o pracę  lub
 • w trakcie zatrudnienia:
na mocy porozumienia stron;
z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.
Pamiętaj ! Jeżeli pracodawca wprowadził telepracę w trakcie zatrudnienia pracownika, to może on w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia tego typu pracy wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w ten sposób i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Pracodawcy tez przysługuje takie prawo.

Po upływie powyższego terminu pracodawca będzie mógł przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach dopiero, gdy sporządzi wypowiedzenie zmieniające, w którym zapiszę nowe warunki wykonywania pracy ze zmianą zakresu obowiązków i wynagrodzenia za pracę.

W przypadku, gdy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy w formie telepracy przy zawieraniu umowy o pracę, obowiązek informacyjny o warunkach zatrudnienia będzie obejmował dodatkowo:
 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika;
 • wskazanie osoby lub organu, który będzie dokonywał za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, którzy będą odpowiedzialni za współpracę z telepracownikiem, a także upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscy wykonywania pracy.
Jeżeli telepraca została wprowadzona w trakcie zatrudnienia, powyższe informacje pracodawca ma obowiązek przekazać telepracownikowi na piśmie. Musi to zrobić najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna on telepracę.

Pracodawca ma obowiązek, gdy strony nie postanowią inaczej:
 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt, który będzie niezbędny do pracy;
 • ubezpieczyć sprzęt;
 • pokryć koszty, które są związane z instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją sprzętu;
 • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną oraz niezbędne szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 


  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika