Lokata czy konto oszczędnościowe?

Co wybrać lokatę bankową czy konto oszczędnościowe? 

Chcesz bezpiecznie oszczędzać swoje pieniądze?  Najlepszym sposobem będzie lokata bankowa lub konto oszczędnościowe.


Lokata bankowa

To jeden ze sposób pomnażania oszczędności, które oferują swoim klientom banki. 

Zalety lokaty bankowej 

To:
  • całkowite bezpieczeństwo powierzonego kapitału;
  • przy lokacie bankowej o stałym oprocentowaniu znasz zysk w momencie jej zakładania. 
Uwaga! Banki oferują też lokaty, gdzie możliwa jest wypłata odsetek już w dniu jej założenia. Do wyboru masz lokaty bankowe 1,3,6-12 miesięczne. 

Chcesz założyć lokatę bankową 

Musisz wtedy liczyć się z tym, że Twoje oszczędności będą na ten czas zamrożone. Jeżeli jesteś osoba, która ma skłonności do wydawania pieniędzy, to ten sposób  lokowania pieniędzy jest dla Ciebie świetnym wyborem, bo ochroni Twoje pieniądze lepiej niż zwykłe konto osobiste, z którego możesz łatwiej wypłacać pieniądze. 
Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem będzie lokata długoterminowa, która zazwyczaj zapewnia większy zysk. Zwróć też uwagę na oprocentowanie, czy jest stał czy zmienne. Lokata o stałym oprocentowaniu jest gwarancją odsetek w danej wysokości bez względu na sytuację na rynku. Natomiast przy zmiennym oprocentowaniu lokaty, oprocentowanie w różnych okresach (np. co miesiąc) może się zmieniać. Oprocentowanie stałe da Ci poczucie, że pieniądze są bezpieczne. 

Konto oszczędnościowe

Obecnie można znaleźć konto oszczędnościowe tak dobrze oprocentowane jak lokata. Jego zaletą jest stały dostęp do oszczędzanych pieniędzy, bez utraty odsetek.  
Uwaga! Odsetki są kapitalizowane częściej niż na lokacie bankowej, banki maja też w swojej ofercie konta z  kapitalizacje dzienną. Pieniądze możesz wypłacać kiedy chcesz i nie tracisz zysku, ale musisz tutaj pamiętać o tym, że z wielu rachunków oszczędnościowych, pieniądze można wypłacać bezpłatnie tylko raz w miesiącu, za kolejne wypłaty trzeba zapłacić prowizję.
Wybierając konto oszczędnościowe musisz zwrócić uwagę na jego oprocentowanie. Czy nie jest ograniczone tylko do okresu trwania promocji lub tylko to tych miesięcy w których nie wypłacasz z konta pieniędzy.
Inne formy lokowania oszczędności

Inwestowanie w obligacje

Obligacje to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa, prywatnych firm oraz samorządów. Najpopularniejsze są obligacje emitowane przez Skarb Państwa na okres dwóch, trzech, czterech lub 10 lat, różniące się sposobem oprocentowania (stałe, zmienne i indeksowane wskaźnikiem inflacji), jego wysokością oraz częstotliwością wypłat odsetek. Ich zaletą jest bezpieczeństwo.

Inwestowanie w akcje

Akcje to papiery wartościowe łączące w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym w stosunku do firmy zorganizowanej w formie spółki akcyjnej. Ten sposób inwestowania pieniędzy pozwoli Ci osiągnąć wysokie zyski, ale wiąże się ze sporym ryzykiem. Wystarczy kilka nietrafionych inwestycji i możesz zanotować trudną do odrobienia stratę.
Uwaga! Inwestowanie w akcje jest przeznaczone dla osób mających duże rozeznanie na rynku kapitałowym.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne oferują swoim uczestnikom możliwość dywersyfikacji inwestycji, a tym samym zmniejszenia ryzyka portfela inwestycyjnego. Fundusze zbierają wpłaty od wielu inwestorów, mogą więc łatwiej różnicować formy lokowania pieniędzy niż osoby prywatne, które dysponują zwykle znacznie niższymi środkami.

Powierzone funduszom inwestycyjnym pieniądze mogą być lokowane zarówno w instrumenty ryzykowne (np. w akcje, obligacje korporacyjne), jak i bezpieczne (np. w obligacje Skarbu Państwa, depozyty bankowe). W ten sposób nawet niewielka wpłata do funduszu inwestycyjnego pośrednio daje ich klientom możliwość korzystania z wielu instrumentów finansowych.

Każdy uczestnik funduszu inwestycyjnego posiada tytuły uczestnictwa, których wartość ciągle się zmienia (może rosnąć lub maleć).  Aby dowiedzieć się, ile posiadasz oszczędności, po prostu pomnóż liczbę jednostek przez aktualną ich wartość, którą możesz znaleźć m.in. w prasie lub na stronie internetowej danego funduszu inwestycyjnego.
Uwaga! Decydując się na oszczędzanie lub inwestowanie pieniędzy, powinieneś nie tylko zwracać uwagę na przyszłe zyski, ale przede wszystkim na to, czy powierzasz swoje pieniądze instytucji znajdującej się na liście podmiotów kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Potem porównaj warunki oferowane przez różne instytucje finansowe.

Komentarze

Popularne posty