Dofinansowanie na remont domu 2020

Dofinansowanie na remont domu

Programy wspierające remonty działają od kilku lat. Jednak wiele z nas waha się, czy wystąpić o pomoc. Nie mamy przekonania, czy takie dofinansowania są dla wszystkich, czy tylko dla wybranych. Obawiamy się też skomplikowanych formalności.

Dlatego warto poznać sprawdzone programy, które są dostępne dla każdego i bez uciążliwych procedur.

Dofinansowanie na remont domu: Program Czyste Powietrze

Możesz otrzymać pomoc w kwocie od 7 do 53 tys. złotych. Kwota pomocy zależy od kwoty dochodu na osobę w Twoim gospodarstwie domowym.

Pomoc jest przyznawana w formie dotacji do remontu lub pożyczki na korzystnych warunkach, lub w obu formach. Z pomocy możesz skorzystać, jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania posiadającego odrębną księgę wieczystą, jak również, gdy jesteś w trakcie budowy domu.

Pomoc jest przeznaczona na wymianę starych pieców oraz kotłów na paliwo stałe na nowe urządzenia grzewcze spełniające wymogi Programu - wydajniejsze i ekologiczne.

Jeśli system ogrzewania domu lub mieszkania spełnia wymogi, możesz uzyskać pomoc w sfinansowaniu:
  • docieplenia budynku;
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • wymiany okien i drzwi;
  • montażu urządzeń wytwarzających "czysty" prąd, np. kolektorów słonecznych.
Gdzie się zgłosić?

Wniosek składa się przez internet, ale należy także złożyć wydrukowaną wersję wniosku do właściwego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do gminy, która podpisała z nim porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

Jeśli nie masz komputera lub nie umiesz go biegle obsługiwać, poproś o pomoc młodszą osobę z rodziny lub zwróć się o pomoc w złożeniu wniosku do swojego urzędu gminy. Numer Infolinii Programu Czyste Powietrze 22 45 95 955 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dofinansowanie na remont domu: Dotacja Na Likwidację Azbestu

Dzięki dofinansowaniu możesz pokryć 75 lub nawet 100% kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestowych elementów (np. dachu z eternitu).

Natomiast koszt wykonania nowego dachu (materiały i robocizna) pokrywasz Ty - nie można na nie uzyskać dotacji.
Uwaga! Na usunięcie wszystkich azbestowych elementów z naszych posesji mamy czas do 2032 r. Po tym terminie za niewykonanie obowiązku usunięcia azbestu grożą wysokie kary. Karalne jest też usuwanie azbestu przez osoby prywatne i firmy bez uprawnień. Kara grozi też za wyrzucenie go zamiast przekazania do utylizacji.
Koszty zatrudnienia specjalistycznej firmy z pozwoleniem na demontaż i utylizację azbestu są wysokie. Dlatego opłaca się ich uniknąć, korzystając z dofinansowania.

Gdzie się zgłosić?

Elementy azbestowe na Twojej posesji zgłaszasz do urzędu gminy. Nie grozi za to kara, a wręcz przeciwnie, gmina a wtedy obowiązek wystąpić o dotację dla mieszkańca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a następnie wskazać firmę, która wykona prace.

Dofinansowanie na remont domu: Ulga Na Termomodernizację

Od podatku odliczysz koszty modernizacji (poniesione przez trzy kolejne lata) aż do 53 tys. zł. Gdy Twoje roczne dochody są niskie, możesz odzyskiwać tę kwotę przez 6 kolejnych lat.

Możesz odliczyć zakup nowego kotła, docieplenia domu, wymian ę okien i drzwi, kaloryferów i inne podobne prace.
Uwaga! Podstawą odliczenia są faktury VAT za materiały i robociznę.
Gdzie się zgłosić?

Informację o uldze uzyskasz w Infolinii Skarbowej pon numerem 22 330 03 30 (od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00).
Pomoc w remoncie dla niepełnosprawnych

Jeżeli w związku z niepełnosprawnością: Twoją lub bliskiej osoby, wynikającą z choroby lub podeszłego wieku - potrzebujesz wsparcia finansowego w wykonaniu niezbędnych prac remontowych lub instalacji urządzeń, które ułatwią funkcjonowanie w domu lub mieszkaniu, złóż wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Twoim powiecie.

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania zależą od powiatu, więc to w lokalnym PCPR otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.

Przykładowe prace, które mogą zostać dofinansowane to: budowa podjazdu, poszerzenie drzwi, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na tzw. mokrą łazienkę, montaż specjalnego systemu uchwytów, które umożliwią przesiadanie się z wózka inwalidzkiego.

Komentarze

Popularne posty