Popularne posty

Na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny - na co zwrócić uwagę? 

Jeżeli masz zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny, to musisz pamiętać o tym, że taki kredyt to zobowiązanie, które podejmuje się na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego banku oraz odpowiednie wynegocjowanie zapisów umowy kredytowej.
Uwaga! Zakup mieszkania będzie prawdopodobnie najdroższym wydatkiem w Twoim życiu, a zaciągnięty w tym celu kredyt hipoteczny spłacany przez wiele lat. Dlatego trzeba też pamiętać o tym, że podpis, który złożysz pod umową wpłynie bezpośrednio na Twój budżet domowy w bardzo długim horyzoncie czasu.
Musisz też zwrócić uwagę na to, że w przypadku kredytów hipotecznych standardem jest zmienne oprocentowanie, a to może oznaczać zmianę miesięcznego obciążenia odsetkami rzędu nawet kilkuset złotych.
Uwaga! Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego w pierwszej kolejności musisz bardzo dokładnie przeczytać umowę kredytową, a także przeanalizuj wszystkie wynikające z niej obowiązki i prawa stron umowy. 
Jeżeli chodzi o zbadanie twoje wiarygodności jako kredytobiorcy, to w przypadku kredytów hipotecznych trwa to co najmniej kilka tygodni. Tak więc do momentu podpisania umowy kredytowej będziesz mógł spokojnie przeanalizować swoje możliwości oraz skonsultować się w sprawie wszystkich warunków kredytu hipotecznego.
Uwaga! Kredyt hipoteczny jest "szyty na miarę" klienta, a także odnosi się do konkretnej nieruchomości. Oznacza to, że wiele warunków umowy kredytowej będzie mógł negocjować z bankiem.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Jeżeli chodzi o oprocentowanie, to zwykle składa się ono z dwóch części - zmiennej i stałej. Zmienną stawką oprocentowania jest stawka WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Stała częścią oprocentowania jest marża, którą bank określa, gdy ustala warunki kredytu hipotecznego.
Uwaga! Wysokość marży jest tym składnikiem oprocentowania kredytu hipotecznego, który możesz ewentualnie negocjować z bankiem w chwili ubiegania się o kredyt i która będzie miała określoną, stałą wysokość w całym okresie kredytowania.
Poświeć też swoją uwagę także takim kosztom związanym z kredytem hipotecznym, jak np. koszty ustanowienia zabezpieczeń czy też polis ubezpieczeniowych, konieczności prowadzenia rachunku w banku - kredytodawcy bądź też okresowej weryfikacji wartości nieruchomości.

Zapoznaj się też z wysokością innych opłat, które są pobierane od klientów za określone dodatkowe czynności (np. zmiana waluty kredytu, wcześniejsza spłata kredytu, podpisanie aneksu do umowy, wydanie zaświadczenia).

Dokonaj także analizy sposobu ustalania przez bank tzw. spreadu walutowego. Jest to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty. Przede wszystkim zwróć swoją uwagę na ryzyko kursowe, które związane jest z takim kredytem, a więc na fakt, że naprawdę nie będziesz w stanie określić wysokości swojego zadłużenia nawet w stosunkowo bliskiej przyszłości.
Uwaga! Większość banków wymaga od swoich klientów wpłaty własnej przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Im większa będzie to wpłata, tym łatwiej będzie Ci dostać kredyt od banku i wynegocjować korzystniejsze warunki.
Tak więc jak widzisz decyzja o wyborze kredytu hipotecznego i banku kredytującego nie jest łatwa. Powodem jest zbyt wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy porównaniu ofert.

Jest to indywidualna sprawa każdego przyszłego kredytobiorcy, ale warto pamiętać, że każdy z opisywanych tutaj parametrów należy wnikliwie przeanalizować.

Korzystne zmiany w kredytach hipotecznych

Rok temu weszły w życie ważne, korzystne zamiany dotyczące kredytów hipotecznych. Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany, bardzo korzystne zarówno dla przyszłych, jak i obecnych kredytobiorców.

Duże przywileje zyskały osoby, które dopiero planują kupno domu lub mieszkania na kredyt hipoteczny. Z kolei Ci, którzy go mają, będą znacznie lepiej chronieni, jeśli okaże się, ze z powodu problemów finansowych.

Bardziej przejrzysta oferta kredytów hipotecznych

Banki będą teraz w bardziej przejrzysty sposób przedstawiać swoją ofertę kredytów hipotecznych. Co to oznacza? Otrzymasz szczegółowy formularz informacyjny, w którym będą wyszczególnione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika i warunki spłaty.
Uwaga! Przedstawiona oferta kredytu hipotecznego będzie wiążąca dla banku, nie będzie mógł jej zmienić.
Będziesz miał dwa tygodnie na spokojne porównanie ofert kredytowych wydanych przez różne banki. Gdy już zdecydujesz się ma konkretną ofertę, bank będzie musiał wydać decyzję kredytową w ciągu 21 dni.
Uwaga! Jeśli odmówi udzielenia kredytu hipotecznego, będzie to musiał uzasadnić. Ale to nie koniec ułatwień. Po podpisaniu umowy, jeśli zmienisz zdanie, masz prawo się z niej wycofać (w terminie 2 tygodni).

Zaległości w spłacie rat kredytu hipotecznego

Najważniejsze zmiany dotyczą procedur w sytuacji, gdy kredytobiorca będzie zalegał ze spłacaniem należności dla banku. W takiej sytuacji bank ma wezwać dłużnika do uregulowania zobowiązań.
Uwaga! W ciągu 2 tygodni od otrzymania takiego pisma kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego. Może zaproponować wydłużenie okresu spłaty (co obniży wysokość rat) albo wystąpić o wakacje kredytowe (częściowe zawieszenie spłaty).
Bank nie ma obowiązku zgadzać się na te propozycje, ale wówczas dłużnik musi mieć przynajmniej 6 miesięcy na samodzielną sprzedaż domu lub mieszkania.

Dzięki możliwości sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, kredytobiorcy nie są narażani na koszty i straty wynikające z licytacji komorniczej majątku. Łatwiej wtedy im wyjść z długów.

Kredyt hipoteczny w walucie, w której uzyskujemy większość dochodów

Nowe przepisy nakazują także, by kredyt hipoteczny był udzielany w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. Udzielenie kredytu hipotecznego nie może być uzależnione od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego, a to oznacza, że zakazana została tzw. sprzedaż wiązana.

Poza tym prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego może być pobierana tylko w ciągu 3 lat od podpisania umowy.

Obowiązki nie tylko dla banków...

Pośrednicy kredytowi muszą mieć licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko banków czy doradców kredytowych. Muszą się do nich stosować także deweloperzy czy firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które w jakikolwiek sposób przedstawiają lub oferują konsumentom umowy na kredyt hipoteczny.

Obowiązki te wynikają z przedstawionej w ustawie definicji "pośrednika kredytu hipotecznego". Jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia, grozi mu za to kara grzywny w wysokości 100 tys. zł i do 2 lat więzienia.
Porównywarka kredytów hipotecznych 


Komentarze

Czytaj także...

Czytaj także...