Popularne posty

Darowizna mieszkania dla dziecka

Darowizna mieszkania dla dziecka bez zbędnych kosztów 

Mieszkanie w darowiźnie najczęściej przekazują rodzice dzieciom albo dziadkowie wnukom. Warto wiedzieć, jak to prawidłowo zrobić i czy trzeba zapłacić podatek od darowizny

Jak spisać umowę darowizny mieszkania?

Jeśli chcesz przekazać w darowiźnie mieszkanie, umowę spisz u notariusza. Dzięki temu osoba obdarowana stanie się właścicielem lokalu już w chwili podpisania aktu, a przekazane mieszkanie zostanie wyłączone ze schedy spadkowej.
Uwaga! Pod warunkiem, że zaznaczysz to w umowie, bo jeśli nie, przy dziedziczeniu ustawowym wartość darowizny pomniejsza udział w spadku tego, kto ją dostał. 
Za sporządzenie aktu notarialnego będziesz musiał zapłacić. Wysokość opłat zależy od wartości nieruchomości. Dochodzą do nich: podatek VAT, opłata za wpis w księdze wieczystej oraz opłata za wypisy z aktu.

Koszty notarialne przy darowiźnie mieszkania 

Stawki notarialne wynoszą:
 • do 3000 zł - 100 zł;
 • ponad 3000 zł do 10 000 zł - 100 + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • ponad 10 000 zł do 30 000 zł - 310 + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • ponad 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • ponad 60 000 zł do 100 000 zł - 1010 + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • ponad 100 000 zł do 200 000 zł - 4770 + 0,2% od nadwyżki powyżej 100 000 zł;
 • ponad 200 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 200 000 zł 

Kto nie płaci podatku od darowizny mieszkania?

Najbliżsi (należący do I grupy podatkowej) mogą być zwolnieni z podatku od darowizny mieszkania, jeśli zgłoszą w urzędzie skarbowym darowiznę lub spadek w ciągu 6 miesięcy od ich otrzymania. 
Uwaga! Przy przekazaniu darowizny w formie aktu notarialnego do urzędu zgłasza ją notariusz.
O podatek nie muszą się więc martwić:
 • małżonek, zstępni (dzieci, pasierb, wnuki, prawnuki);
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, ojczym, macocha) oraz rodzeństwo. 

Pozostali z I grupy przy podatku od darowizny mieszkania

Aby bez podatku przekazać mieszkanie w darowiźnie zięciowi, synowej lub teściom, obdarowany:
 • musi być obywatelem RP (lub innego kraju UE, EFTA) albo mieszkać w Polsce;
 • nie może posiadać innego lokalu mieszkalnego;
 • nie może dysponować spółdzielczym lub własnościowym prawem do lokalu, chyba że przekaże je zstępnym w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego;
 • jeśli jest najemcą lokalu, musi wypowiedzieć umowę w terminie jak wyżej;
 • musi być zameldowany i mieszkać w podarowanym mu lokalu. 
Ważna służebność przy darowiźnie mieszkania

Jeśli chcesz przekazać w darowiźnie mieszkanie dzieciom lub wnukom ale nadal w nim mieszkać lub odzyskać je w razie śmierci obdarowanego (konfliktu z nim), musisz zabezpieczyć swoje prawo do lokalu, np. ustanawiając służebność. 
Uwaga! Możesz to zrobić od razu w umowie darowizny albo sporządzić odrębny dokument, który musi mieć formę aktu notarialnego.
Służebność nie wygasa, gdyby np. obdarowany sprzedał mieszkanie za życia darczyńcy. Osoba, na rzecz której została ustanowiona służebność mieszkania, może przyjąć do niego małżonka, małoletnie dzieci oraz inne osoby będące na jej utrzymaniu. 
Uwaga! Służebność wygasa wraz z śmiercią darczyńcy. Nie przechodzi na jego spadkobierców.
Jednak strony mogą zawrzeć w umowie, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania będzie przysługiwała jego dzieciom, rodzicom, małżonkowi. 

Komentarze

Czytaj także...