Leczenie cukrzycy na NFZ

Leczenie cukrzycy w ramach NFZ

Osoby zagrożone cukrzycą (np. z nadwagą lub mające w rodzinie osoby chore na cukrzycę) potrzebują systematycznej kontroli poziomu cukru. Taką opiekę zapewnia lekarz POZ - on także może Ci zlecić badania profilaktyczne (powinieneś je robić przynajmniej raz na rok), w tym morfologię oraz tzw. test obciążenia glukozą.


Gdy jednak poziom cukru okaże się nieprawidłowy, powinieneś od razu otrzymać skierowanie do poradni diabetologicznej. Jeśli specjalista potwierdzi cukrzycę - oprócz leczenia u diabetologa przysługuje Ci również opieka okulisty, neurologa, nefrologa oraz kardiologa.

Leczenie cukrzycy: opieka okulisty

U każdego pacjenta z rozpoznaną cukrzycą należy przeprowadzić badanie okulistyczne łącznie z badaniem dna oka.

Chory powinien być pod stalą opieką okulisty: wskazana jest kontrola raz w roku. Jeśli zostaną stwierdzone zmiany chorobowe w obrębie oczu - co 6 miesięcy, a w przypadku rozpoznania retinopatii - co 3-4 miesiące.

Leczenie cukrzycy: opieka neurologa

Chorym na cukrzycę zagraża tzw. neuropatia cukrzycowa, która wiąże się nie tylko z odczuwaniem bólu, ale grozi także amputacją kończyn.
Uwaga! Pacjent z cukrzycą ma prawo do stałej opieki neurologa i kontroli nie rzadziej niż raz w roku. 

Leczenie cukrzycy: opieka nefrologa

Cukrzyca może prowadzić do uszkodzenia nerek. Dlatego po rozpoznaniu cukrzycy chory powinien mieć niezwłocznie wykonane badanie na obecność albuminy w moczu. Należy je powtarzać raz w roku.

W razie nieprawidłowego wyniku poziomu albuminy chory na cukrzycę powinien otrzymać skierowanie do poradni nefrologicznej.

Leczenie cukrzycy: opieka kardiologa

Powikłaniem cukrzycy są także choroby naczyń i choroba wieńcowa, które (nieleczone) mogą prowadzić do zawałów i udarów.
Uwaga! Dlatego chorzy na cukrzycę powinni być pod stała opieką lekarza kardiologa.

 Kto wystawi skierowania?

Skierowanie do specjalistów może wystawić zarówno lekarz POZ, jak i diabetolog. Badania specjalistyczne zleca diabetolog i pozostali lekarze specjaliści.
Leczenie cukrzycy: darmowe glukometry

Nieodpłatne glukometry możesz otrzymać w poradni diabetologicznej (bezpośrednio u lekarza le w rejestracji).

Akcje wymiany starych glukometrów okresowo prowadzą również apteki.

Glukometry możesz dostać także bezpośrednio od producentów (informacje podają na swoich stronach internetowych).
Uwaga! Zanim wybierzesz glukometr dla siebie, zapytaj, jaki jest koszt zakupu pasków do oferowanego modelu urządzenia. Ich ceny są zróżnicowane. Poproś też o instrukcję kalibracji. Większość urządzeń należy kalibrować co miesiąc. 

Czy masz prawo do refundacji leków na cukrzycę i pasków do glukometrów?

Recepty na leki oraz zlecenia na paski do glukometrów wystawia lekarz diabetolog. Ceny poszczególnych preparatów i pasków są zróżnicowane. Warto porozmawiać z lekarzem o kosztach zalecanej terapii lekowej i możliwości korzystania z leków z refundacją.
Uwaga! Nowoczesne preparaty stosowane w leczeniu najbardziej rozpowszechnionej cukrzycy typu 2 nie są refundowane. Jednak w przypadku pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi są one znacznie bezpieczniejsze niż te refundowane.
Porozmawiaj z diabetologiem o kosztach takiej terapii. Może okazać się, ze terapia lekami nierefundowanymi będzie w dłuższy czasie kosztował mniej niż leczenie cukrzycy i dodatkowo przyjmowanie leków na schorzenia kardiologiczne.

Część leków na cukrzycę znajduje się na liście leków refundowanych w programie 75+. Przepisać może je tylko lekarz POZ na podstawie zaświadczenia od lekarza diabetologa. Jeśli masz powyżej 75 lat, zapytaj o taką możliwość.

W przypadku zlecenia leków refundowanych możesz poprosić diabetologa o recepty na dłuższy okres.

Diabetolog
może wypisać zaświadczenie do lekarza POZ, który na tej podstawie też może wystawić recepty z refundacją.

Komentarze

Popularne posty