Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Komu przysługuje i w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne należy się tym, którzy nie ze swojej winy stracili pracę oraz właścicielom upadłych firm i byłym opiekunom osób niepełnosprawnych. Obecnie świadczenie przedemerytalne wynosi 1040 zł, od marca - 1065 zł.

Wiek i staż potrzebny do uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, wymagane jest:
  • ukończenie 56 lat i 20-letni staż pracy w przypadku kobiet oraz ukończenie 61 lat i 21-letni staż pracy w przypadku mężczyzn, lub
  • ukończenie 55 lat i 30 letni staż pracy w przypadku kobiet oraz ukończenie 60 lat i 35-letni staż pracy w przypadku mężczyzn.
Świadczenie przedemerytalne należy się też osobom zwolnionym z pracy, które nie mogą wylegitymować się odpowiednim wiekiem, ale mają wymagany staż pracy:
  • 35 lat zatrudnienia - kobiety i 40 lat - mężczyźni, albo
  • 34 letni staż - kobiety lub 39 letni - mężczyźni, pod warunkiem, że staż taki osiągnęli do 31 grudnia roku poprzedzającego ich zwolnienie. 

Wymagane dokumenty

O przyznanie świadczenia przedemerytalnego musisz samemu wystąpić do ZUS. Złóż wniosek na formularzu ZUS Rp-26. Możesz go wydrukować z internetu (strona ZUS) lub poprosić o druk w oddziale ZUS).

Wraz z wnioskiem należy złożyć świadectwa pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych oraz dokumenty, które potwierdzą lata składkowe i nieskładkowe.

Komu się należy świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób, które nie z własnej winy straciły pracę i z racji wieku nie mogą znaleźć nowej. Możesz je otrzymać, gdy:
  • pracodawca zlikwidować Twoje stanowisko pracy;
  • zakład pracy zbankrutował;
  • sąd ogłosił jego upadłość. 
Uwaga! Nie dostaniesz pieniędzy, jeśli złożysz wymówienie ani w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Musisz też przed zwolnieniem co najmniej pół roku pracować w firmie, w której wręczono Ci wypowiedzenie. 

Najpierw wystąp o zasiłek dla bezrobotnych

Warunkiem przyznania świadczenia przedemerytalnego jest minimum pół roczne (180 dni) pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Zarejestruj się wiec w powiatowym urzędzie pracy.
Uwaga! Nie odmawiaj też przyjęcia tzw. prac interwencyjnych ani innych zleconych przez urząd pracy, ponieważ nie dostaniesz świadczenia przedemerytalnego, jeśli nie podejmiesz zaproponowanego zatrudnienia.
Po zakończeniu okresu zasiłkowego poproś w powiatowym urzędzie pracy o zaświadczenie potwierdzające, że otrzymywałeś zasiłek przez 6 miesięcy.
Świadczenie przedemerytalne da opiekuna osoby niepełnosprawnej

Świadczenie przedemerytalne należy się też opiekunowi osoby niepełnosprawnej, który po śmierci podopiecznego straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Najpierw musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych (w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia dla opiekuna), a gdy minie pół roku - o świadczenie przedemerytalne.
Uwaga! W tym wypadku również wymagany jest odpowiedni wiek i staż pracy. Kobieta musi mieć ukończone 55 lat i 20-letni staż pracy, a mężczyzna - 60 lat i 25-letni staż pracy.

Świadczenie przedemerytalne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Do świadczenia przedemerytalnego mają prawo również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, których firma splajtowała. Warunkiem jest jednak funkcjonowanie firmy przez co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

W tym wypadku również ważny jest odpowiedni wiek oraz staż pracy. Dla kobiet ukończenie 56 lat i 20-letni staż pracy, a dla mężczyzn - 61 lat i 25 letni staż pracy.

Komentarze

Popularne posty